Invila

Sigelhultsvägen 7, Uddevalla

Boka tid

Maria Emsund
  • Välj quantumcoach
  • Maria Emsund
Enskild session högkänslighet (bokningsbara dagar mån och ons)

Du träffar mig på ett enskilt samtal på plats där vi samtalar om din högkänslighet och vad du står i just nu. Du kommer att få med dig en individuell plan där vi anpassat den efter din nuvarande livssituation. Planen kommer att ge dig stöd i svåra och stressfyllda situationer, den kan också innehålla nya yrkesval som kan vara bättre för dig eller andra lösningar som kan hjälpa dig. Allt är guidat och individuellt anpassat till just din situation. Jag går också in och städar ditt energifält på quantumnivå, då högkänsliga många gånger fångar upp andra människors energier som fastnar i fälten.


Enskild session högkänslighet online via ZOOM (bokningsbara dagar tis och tor)

Du träffar mig på ett enskilt samtal digitalt via ZOOM, där vi samtalar om din högkänslighet och vad du står i just nu. Du kommer att få med dig en individuell plan där vi anpassat den efter din nuvarande livssituation. Planen kommer att ge dig stöd i svåra och stressfyllda situationer, den kan också innehålla nya yrkesval som kan vara bättre för dig eller andra lösningar som kan hjälpa dig. Allt är guidat och individuellt anpassat till just din situation. Jag går också in och städar ditt energifält på quantumnivå, då högkänsliga många gånger fångar upp andra människors energier som fastnar i fälten.


Enskild session högkänslighet barn 7-12 år (bokningsbara dagar mån och ons)

Barn behöver stöd i sin högkänslighet. Jag jobbar med lekfullhet och metoder anpassade efter ålder. Tekniker som barnen kan använda i situationer där de känner sig stressade och överväldigade exempelvis i skolmiljöer.


Enskild session högkänslighet för arbetslös/sjukskriven/pensionär (bokningsbara dagar mån och ons)

Du träffar mig på ett enskilt samtal på plats där vi samtalar om din högkänslighet och vad du upplever besvärligt just nu. Du kommer att få med dig en individuell plan där vi anpassat den efter din nuvarande livssituation. Planen kommer att ge dig stöd i svåra och stressfyllda situationer, den kan också innehålla nya yrkesval som kan vara bättre för dig eller andra lösningar som kan hjälpa dig. Allt är guidat och individuellt anpassat till just din situation. Jag går också in och städar ditt energifält på quantumnivå, då högkänsliga många gånger fångar upp andra människors energier som fastnar i fälten. (Mot uppvisande av underlag som styrker någon av kategorierna, så betalar du mindre)


Enskild session högkänslighet arbetslös/sjukskriven/pensionär online via ZOOM(bokningsbara dagar tis och tor)

Du träffar mig på ett enskilt samtal digitalt via ZOOM där vi samtalar om din högkänslighet och vad du upplever besvärligt just nu. Du kommer att få med dig en individuell plan där vi anpassat den efter din nuvarande livssituation. Planen kommer att ge dig stöd i svåra och stressfyllda situationer, den kan också innehålla nya yrkesval som kan vara bättre för dig eller andra lösningar som kan hjälpa dig. Allt är guidat och individuellt anpassat till just din situation. Jag går också in och städar ditt energifält på quantumnivå, då högkänsliga många gånger fångar upp andra människors energier som fastnar i fälten. (Mot uppvisande av underlag som styrker någon av kategorierna, så betalar du mindre)


Personlig vägledning medial session (bokningsbara dagar mån och ons)

Ibland står vi alla inför svåra vägval (oavsett om vi är högkänsliga eller inte) eller har kört fast i olika tankespår. Mitt uppdrag är att hämta ner information från de högre sfärerna, våra team men också andra guider som kommer in för att hjälpa till, där du får vägledning och vi tittar på dina energiblockeringar och tankemönster. (På mediala sessioner kan du inte nyttja friskvårdsbidraget)


Personlig vägledning medial tjänst digitalt via ZOOM (bokningsbara dagar tis och tor)

Ibland står vi alla inför svåra vägval (oavsett om vi är högkänsliga eller inte) eller har kört fast i olika tankespår. Mitt uppdrag är att hämta ner information från de högre sfärerna, våra team men också andra guider som kommer in för att hjälpa till, där du får vägledning och vi tittar på dina energiblockeringar och tankemönster. (På mediala sessioner kan du inte nyttja friskvårdsbidraget)