Information om personuppgiftsbehandling

Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden


Personuppgiftsansvarig

[Bolag], [Org.nr.], ("vi") är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att du bokar in tid hos oss för att utnyttja vår Tjänst (Tjänsten/er).


1.Lagring av personuppgifter vid tidsbokning

För att uppfylla avtalet om Tjänsten eller Tjänster du har beställt från oss

Behandlingar som utförs
Kategorier av personuppgifter
Laglig grund

Fullgörande av avtal för utförande av tjänst du har beställt. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt den överenskommelse vi träffar. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig tillgång till tjänsten.

Lagringsperiod

Uppgifterna sparas i upp till 12 månader efter att Tjänsten har slutförts


2.Lagring av bokningshistorik avseende journal och recept

För att kunna återskapa samma behandling och resultat från dina tidigare besök hos oss.

Behandlingar som utförs
Kategorier av personuppgifter
Laglig grund

Berättigat intresse att kunna återskapa samma resultat som tidigare. Behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna återskapa samma resultat som dina tidigare besök hos oss sparar vi dessa uppgifter.

Lagringsperiod

Uppgifterna sparas som längst 12 månader efter att du nyttjat våra tjänster.


3.Lagring av bokningshistorik för rapporter

För att skapa rapporter, statistik och budgetunderlag.

Behandlingar som utförs
Kategorier av personuppgifter
Laglig grund

Berättigat intresse att skapa rapporter, budgetunderlag och föra statistik. Behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna sammanställa dessa dokument för att planera vår verksamhet.

Lagringsperiod

Uppgifterna sparas som längst 12 månader efter att du nyttjat våra tjänster.


4.Lagring av bokningshistorik för SMS-utskick

För att marknadsföra Tjänsten, liknande Tjänster eller produkter kopplade till Tjänsten till dig.

Behandlingar som utförs
Kategorier av personuppgifter
Laglig grund

Berättigat intresse att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Du har alltid möjlighet att när som helst begära att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att meddela oss.

Lagringsperiod

Uppgifterna sparas som längst 12 månader efter att du nyttjat våra tjänster.


Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifterna kan vi få in på två sätt:


Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.


Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att:


Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss på:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon: