Höjda
bokningskostnader?

Byt till Cliento — Kalender, onlinebokning och kassaregister
- Just nu bjuder vi på de första 3 månaderna *
- Enkelt att byta, vi importerar dina kunder och bokningar

* Gäller ej kostnad för hårdvara och sms.
Cliento app och webb